Bålpose

Bål er gøy – bål er sunt ! Det er vel sikkert en sannhet med modifikasjoner og ikke noe jeg har noen form for empirisk belegg for, men uansett så kan muligheten for å lage bål være avgjørende for en vellykket og i noen sammenhenger sikker tur. Før jeg skriver noe mer – husk bålforbud og lokale kommunale reguleringer… 🙂

Vi har ofte, ikke alltid, med oss en liten gul pakksekk med litt tennbrikketter, noen gamle stearinlysbiter og litt tørr bark og never. Kanskje også en yukkastick og et ildstål. Etterhvert som turen skrider frem så går det an å etterfylle med tørr bark og never etterhvert som man kommer over det. Så lenge det ligger trygt i pakkposen så er det klart til bruk når du trenger det som mest.

bålpose

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: