TUR 365

Archives

Bål er gøy – bål er sunt ! Det er vel sikkert en sannhet med modifikasjoner og ikke noe jeg har noen form for empirisk belegg for, men uansett så kan muligheten for å lage bål være avgjørende for en vellykket og i noen sammenhenger sikker tur. Før jeg skriver noe mer – husk bålforbud og lokale kommunale reguleringer… 🙂