TUR 365

Archives

For mange er sommeren tid for både kart og terreng.  Mange vil sikkert også kjenne seg igjen i enkelte utfordringer med at turen du skal gå trenger flere store kartblad, eller «alltid» befinner seg midt i en brett.  Jeg fikk et godt tips fra en turkompis om en spennende kartjeneste.  http://folk.ntnu.no/torstebo/statkart/ Her er det mulig å zoome inn på nøyaktig det kartustnittet du trenger, lagre dette som .pdf og skrive det ut….. Read More