TUR 365

Archives

Jeg har liten erfaring med pop-nagler, og regner meg selv kun som rundt middels handy. Denne kombinasjonen gjorde at jeg funderte litt ekstra på hvordan jeg skulle få fjernet alle de pop-naglene som fester trekket til pulken.