TUR 365

Archives

Som nevnt før så kan bål både være viktig og bra. Men utfordringen kan ofte være å skaffe skikkelig ved og ikke bare småkvister og plukk. I noen sammenhenger, f.eks. ved overnatting i gapahuk/åpen himmel vinterstid så vil noen gode nattkubber eller annen type bålopplegg være avgjørende for å kunne våkne opp til gode glør eller aller helst et bål som fremdeles er i live.